VACANCY in the Groes Ward

 

 

          PENYCAE                        COMMUNITY COUNCIL

 

PUBLIC NOTICE

 

1          Notice is hereby given that a vacancy exists in the Office of Councillor for the  GROES  Ward of the Community of    PENYCAE           

 

2        An Election to fill this vacancy will be held if, within FOURTEEN DAYS (excluding Saturdays, Sundays and Bank Holidays) after the first publication of this Notice, a request for such an election is made in writing to the Returning Officer, Electoral Office, Wrexham County Borough Council, The Guildhall, Wrexham, by TEN electors for the Community Ward.

 

 

3        If no such Notice requiring the holding of an Election is given then the vacancy will be filled by the Community Council by
co-option.

 

Dated                                                 13/07/2021                                       

 

Clerk to the Community Council

 

 

CYNGOR CYMUNED         PENYCAE                           

 

RHYBYDD CYHOEDDUS

 

1          Trwy hyn rhoddir rhybudd bod Swydd Cynghorydd dros Ward                                 GROES yng Nghymuned  PENYCAE yn wag.

 

 

2          Bydd Etholiad i lenwi’r swydd wag hon yn cael ei chynnal os bydd cais am etholiad o fewn PEDWAR DIWRNOD AR DDEG (ac eithrio Sadyrnau, Suliau a Gwyliau Banc) ar ôl cyhoeddiad cyntaf y Rhybudd hwn yn cael ei wneud yn ysgrifenedig i’r a Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, gan DDEG o etholwyr y Gymuned / Ward y Gymuned.

 

3          Os na fydd Rhybudd o’r fath yn gofyn am gynnal Etholiad yn cael ei roi yna rhaid i’r Cyngor Cymuned lenwi’r swydd wag.

 

 

Dyddiedig                  13/07/2021                                                   

 

Clerc y Cyngor Cymuned